ou

Samlingsplatsen för aktuella svenska och europeiska offentliga upphandlingar!

beställ

Välkommen till Anbudsguiden

Anbudsguidens syfte är att förenkla anbudsprocessen. Vi kan hjälpa dig med allt från komplett utformning av anbud till förklaringar av svåra formuleringar i förfrågningsunderlaget. Var du än befinner dig i processen kan du alltid be oss om råd och tips, tillsammans skapar vi ett attraktivt och förhoppningsvis vinnande anbud.

Du är inte ensam om du upplever att upphandlingsbranschen verkar krånglig och tidskrävande, många företag anlitar extern expertis under en upphandlingsprocess. Det är där vi på Anbudsguiden kommer in – en tillförlitlig samarbetspartner som alltid kan besvara dina frågor.

Anbudsguiden har erfarenhet av att skriva anbud för många olika verksamheter, och vi är ständigt ajour rörande lagar och krav inom offentlig upphandling. Du väljer själv i vilken fas du behöver anlita vår expertis, kanske behöver du hjälp att komma igång eller så vill du bara veta hur du ansöker om överprövning. Kontakta oss och berätta om dina problem så återkommer vi med en lösning!

Analys
När du hittat en intressant upphandling och konstaterat att du kan leverera vad som efterfrågas, kan vi hjälpa dig med djupgående analys av ditt anbud. Då går vi tillsammans igenom det tidigare vinnande anbud, det vinnande anbudets offererade pris, vilka värdegrunder förfrågningsunderlaget bygger på och jämför dessa med din verksamhet.

Granskning
Har du redan skrivit ett anbud men är osäker på om du fått med allt? Vi granskar förfrågningsunderlag samt ditt anbud in i minsta detalj och avgör om något bör korrigeras, kompletteras eller skrivas om för att skapa ett så starkt anbud som möjligt.

Anbudsskrivning
Vi kan såklart även författa själva anbudet åt dig. Då sätter vi oss i din sits och din verksamhet och analyserar såväl förfrågningsunderlag, tidigare vinnande anbud och vilka möjligheter som finns för dig att vinna upphandlingen. Därefter utformar vi ditt anbud på bästa möjliga sätt och du kompletterar med de uppgifter och bilagor som krävs. Tänk på att det är tidskrävande att skriva ett anbud, så kontakta oss i god tid innan det är dags att skicka in anbudet.

Överprövning
När upphandlingen är över, tilldelningsbeslutet utskickat och ditt anbud inte har blivit antaget har du 10 dagar på dig att ansöka om överprövning. Detta kan du endast göra om du anser att valet av leverantör gjorts på felaktiga grunder eller att ditt anbud förkastats på felkatiga grunder. Kontakta oss så berättar vi mer vilka åtgärder du kan vidta.

Rådgivning
Du kan fråga oss om allt från en svårtydd formulering i ett förfrågningsunderlag till hur man på bästa sätt redovisar ett ska-krav. Tveka inte att höra av dig, vi ger dig tips och råd under hela processens gång.

Generella tips

  • Läs igenom hela förfrågningsunderlaget, alla bilagor, avtalet och de frågor och svar som inkommit.
  • Ta ställning till om du kan leverera tjänsten och om du uppfyller eller kommer att kunna uppfylla alla ska-krav vid avtalsskrivningen eller avtalsstarten.
  • Beställ det tidigare vinnande anbudet rörande samma upphandling via vårt formulär "Beställ Offentliga Handlingar". Studera anbudet och jämför det med din egen verksamhet.
  • Beskriv och redovisa de punkter eller krav som angivits.
  • Upprätta anbudet på det sätt som står beskrivet i förfrågningsunderlaget, det kan exempelvis röra sig om ett bifogat anbudsformulär, elektronisk anbudslämning eller bara vanlig skriftlig inlämning.
  • Sidnumrera alla sidor, signera de dokument som ska signeras samt underteckna anbudet.
  • Lämna anbudet i det antal exemplar och med de antal kopior som angivits.
  • Märk kuvertet på det sätt som står angivet av den upphandlande enheten, oftast ett anonymt kuvert.
  • Skicka anbudet till den angivna adressen i god tid, gärna med spårbart eller rekommenderat brev eller paket.

Kontakta oss för en offert!

Avser tjänsten / tjänsterna

Ring oss

Vill du att ditt bevakningsabonnemang ska omfatta ett större antal bevakningar?
Vill du lägga till fler användare? Kontakta kundtjänst på telefon 040-601 17 17 så hjälper vi dig med dina önskemål!

Beställ offentliga handlingar

Beställ offentliga handlingar

Att beställa och studera arkiverade vinnande anbud och förfrågningsunderlag ökar dina chanser att själv bli en framgångsrik anbudsgivare.

Läs mer här
Anbudsguiden

Anbudsguiden

Anbudsguiden förenklar anbudsprocessen! Vi hjälper dig med allt från en komplett utformning av anbud till förklaringar av svåra ord.

Läs mer om anbudsguiden
bevakningskonto

CPV-koder

CPV-koder är en förteckning där alla tjänster och produkter har försetts med en kod för en enklare administrering hos EU (TED).

Hitta rätt CPV-koder