Offentligaupphandlingar.se presenterar idag

upphandlingar till ett värde över 643,7 miljarder kr.

Sök aktuella upphandlingar:

Upphandlande enhet, Sökord, CPV-kod, Län, Ort

ANBUDSGUIDEN

HITTA UPPHANDLINGAR

Sök bland Sveriges aktuella upphandlingar

AVSLUTADE UPPHANDLINGAR

Sök bland avslutade upphandlingar

BEVAKA UPPHANDLINGAR

Vi erbjuder många olika bevakningssätt

BESTÄLL OFFENTLIGA HANDLINGAR

Förbättra ditt eget anbud eller underlag

VINNA UPPHANDLINGAR

Låt oss guida dig till att bli en vinnare

ANBUDSGUIDEN

Vi hjälper dig att vässa ditt anbud!

BLI EN EXPERT ONLINE!

Genomgå vår utbildning

FAQ OM UPPHANDLINGAR

Är det något du undrar över?

OM OFFENTLIG UPPHANDLING

Lär dig allt om offentliga upphandlingar

PUBLICERA UPPHANDLINGAR

Synliggör dina annonser

RÄTTSFALLSBIBLIOTEK

Sök i Konkurrensverkets rättsfallsbibliotek

BEHÖVER NI HJÄLP?

Kontakta vår kundtjänst

Hitta din upphandlande enhet!

Enhet

Län

Ort

Upphandlingsnyheter

Välkommen till Anbudsguiden

Anbudsguidens syfte är att förenkla anbudsprocessen. Vi kan hjälpa dig med allt från komplett utformning av anbud till förklaringar av svåra formuleringar i förfrågningsunderlaget. Var du än befinner dig i processen kan du alltid be oss om råd och tips, tillsammans skapar vi ett attraktivt och förhoppningsvis vinnande anbud.

Du är inte ensam om du upplever att upphandlingsbranschen verkar krånglig och tidskrävande, många företag anlitar extern expertis under en upphandlingsprocess. Det är där vi på Anbudsguiden kommer in – en tillförlitlig samarbetspartner som alltid kan besvara dina frågor.

Anbudsguiden har erfarenhet av att skriva anbud för många olika verksamheter, och vi är ständigt ajour rörande lagar och krav inom offentlig upphandling. Du väljer själv i vilken fas du behöver anlita vår expertis, kanske behöver du hjälp att komma igång eller så vill du bara veta hur du ansöker om överprövning. Kontakta oss och berätta om dina problem så återkommer vi med en lösning!

Skicka offertförfrågan

Analys
När du hittat en intressant upphandling och konstaterat att du kan leverera vad som efterfrågas, kan vi hjälpa dig med djupgående analys av ditt anbud. Då går vi tillsammans igenom det tidigare vinnande anbud, det vinnande anbudets offererade pris, vilka värdegrunder förfrågningsunderlaget bygger på och jämför dessa med din verksamhet.

Granskning
Har du redan skrivit ett anbud men är osäker på om du fått med allt? Vi granskar förfrågningsunderlag samt ditt anbud in i minsta detalj och avgör om något bör korrigeras, kompletteras eller skrivas om för att skapa ett så starkt anbud som möjligt.

Anbudsskrivning
Vi kan såklart även författa själva anbudet åt dig. Då sätter vi oss i din sits och din verksamhet och analyserar såväl förfrågningsunderlag, tidigare vinnande anbud och vilka möjligheter som finns för dig att vinna upphandlingen. Därefter utformar vi ditt anbud på bästa möjliga sätt och du kompletterar med de uppgifter och bilagor som krävs. Tänk på att det är tidskrävande att skriva ett anbud, så kontakta oss i god tid innan det är dags att skicka in anbudet.

Överprövning
När upphandlingen är över, tilldelningsbeslutet utskickat och ditt anbud inte har blivit antaget har du 10 dagar på dig att ansöka om överprövning. Detta kan du endast göra om du anser att valet av leverantör gjorts på felaktiga grunder eller att ditt anbud förkastats på felkatiga grunder. Kontakta oss så berättar vi mer vilka åtgärder du kan vidta.

Rådgivning
Du kan fråga oss om allt från en svårtydd formulering i ett förfrågningsunderlag till hur man på bästa sätt redovisar ett ska-krav. Tveka inte att höra av dig, vi ger dig tips och råd under hela processens gång.

Generella tips

  • Läs igenom hela förfrågningsunderlaget, alla bilagor, avtalet och de frågor och svar som inkommit.
  • Ta ställning till om du kan leverera tjänsten och om du uppfyller eller kommer att kunna uppfylla alla ska-krav vid avtalsskrivningen eller avtalsstarten.
  • Beställ det tidigare vinnande anbudet rörande samma upphandling via vårt formulär "Beställ Offentliga Handlingar". Studera anbudet och jämför det med din egen verksamhet.
  • Beskriv och redovisa de punkter eller krav som angivits.
  • Upprätta anbudet på det sätt som står beskrivet i förfrågningsunderlaget, det kan exempelvis röra sig om ett bifogat anbudsformulär, elektronisk anbudslämning eller bara vanlig skriftlig inlämning.
  • Sidnumrera alla sidor, signera de dokument som ska signeras samt underteckna anbudet.
  • Lämna anbudet i det antal exemplar och med de antal kopior som angivits.
  • Märk kuvertet på det sätt som står angivet av den upphandlande enheten, oftast ett anonymt kuvert.
  • Skicka anbudet till den angivna adressen i god tid, gärna med spårbart eller rekommenderat brev eller paket.